Innehållspresentatör

null Medicinutdelning till fel patient

Medicinutdelning till fel patient

29.1.2019 Amanda Knutar, Pernilla Häggkvist och Sofia Joskitt

Yrkeshögskolan NOVIA, Studerandena Amanda Knutar, Pernilla Häggkvist och Sofia Joskitt: Medicinutdelning till fel patient