Innehållspresentatör

null Ministerns hälsning

Ministerns hälsning

9.11.2016 Pirkko Mattila, Social- och hälsovårdsminister

En uppdaterad läkemedelslista utgör en viktig hörnsten för lyckad läkemedelsbehandling

Totalförsäljningen av läkemedel uppgick i fjol till lite under 3 miljarder euro. Redan storleken på summan tyder på att läkemedelsbehandling är en allt allmännare åtgärd för behandling av sjukdomssymtom. Läkemedelsbehandling är i många fall även den mest kostnadseffektiva behandlingsformen. Med hjälp av läkemedelsbehandling kan en patient klara av vardagen trots sjukdom och den kan till och med hjälpa en patient att stanna kvar i arbetslivet. 

I den optimala situationen ansvarar ett team bestående av minst en läkare, en skötare och en farmaciexpert för patientens läkemedelsbehandling. För att patienten ska få rätt läkemedel vid rätt tidpunkt ska det vårdande teamet ha tillgång till uppdaterad information om tidigare behandling av patienten och de läkemedel som patienten använder. Tyvärr fungerar detta för närvarande inte på bästa möjliga sätt i praktiken. Patienten kan ha flera läkemedelslistor med olika innehåll. Det kan vara svårt för anställda inom hälso- och sjukvården – och även för själva patienten – att få en uppfattning om den rätta situationen i behandlingen av patienten och om vilka läkemedel som patienten använder.

Bristen på uppdaterad information utgör även en säkerhetsrisk. Risken för interaktioner mellan läkemedel och risken för osaklig ordinering av läkemedel ökar, om läkaren inte har tillgång till uppdaterad information om läkemedelsbehandlingen av patienten.

Lyckligtvis kan en förbättring av situationen utlovas.  Den riksomfattande läkemedelslistan förväntas vara i bruk under 2019. Enligt planerna ska vi då ha i bruk en läkemedelslista som innehåller aktuell information om patientens läkemedel inom den öppna vården. Det finns löften om att uppgifter som patienten själv antecknat och information om medicinering på sjukhus ska tas med på läkemedelslista i ett senare skede.

Målen med reformen av social- och hälsovården är att minska på skillnaderna i människors välmående och hälsa, förbättra likvärdigheten hos, tillgången till och verkningsfullheten hos tjänsterna, samt bromsa kostnadsökningen. Ett annat mål för framtiden kan även vara att var och en av oss ska så aktivt som möjligt delta i skötandet av sin egen hälsa och i behandlingen av sina sjukdomar. I detta fall är de anställda inom hälso- och sjukvården experter som vid behov hjälper, uppmuntrar och sparrar patienter att klara sig.  Detta arbete kräver ordentliga verktyg och ett av dessa verktyg är uttryckligen en uppdaterad läkemedelslista.

Jag önskar alla en god och framgångsrik Läkemedelsdag 2017!

uppdaterad 18.11.2016