Innehållspresentatör

null Öppenhet ger bättre patientsäkerhet

Öppenhet ger bättre patientsäkerhet

20.2.2017 Tanja Väyrynen, organisationssekreterare, Sköldkörtelsförbundet i Finland rf

Dagens patienter är mycket medvetna om riskerna i anslutning till att man använder sina personliga uppgifter i datanäten. Det är inte alls ovanligt att i diskussioner mellan patienter stöta på råd om hur man förhindrar att ens personliga uppgifter syns exempelvis i tjänsten Omakanta. Det är sant att det förekommer vissa risker på webben, även om jag personligen ibland funderar över vem som skulle vara intresserad av mina uppgifter eller vilket slags skada någon som kommer över dem kan åstadkomma.  Patienten har rätt att fastställa olika spärrar för tillgången till de personliga uppgifterna, men betjänar detta patientsäkerheten?

Gömd information är av betydelse

Om patienten är mycket frisk kan valet att spärra tillgången till uppgifterna länge vara oviktigt för vården. När mängden sjukdomar och läkemedel som används ökar är det viktigt med tanke på patientsäkerheten – och kanske även med tanke på livskvaliteten – att den vårdande parten känner till sjukdomarna och de läkemedel som ordinerats för behandling av dem. Hur kan det annars vara möjligt att ens försöka se helheten och förebygga oönskade interaktioner?

Man kan ju i princip tänka att patienten själv berättar för den vårdande parten de uppgifter som hon eller han har valt att inte visa i Omakanta. Varför inte? Saken är ju dock den att vi inte alltid är i sådant skick att vi är förmögna att ge all information om oss själva då när vi behöver vård. Det kan hända att vi efter en olycka förs medvetslösa till första hjälpen. Vi själva eller våra anhöriga förmår inte nödvändigtvis i den situationen uppge aktuella uppgifter om våra sjukdomar och vår medicinering. Vem är det då som ansvarar för att patienten som helhet beaktas på ett säkert sätt? Ingen av oss planerar en dylik situation i förväg. Vi berättar ju inte alltid för läkaren allt som i själva verket kan vara väsentlig information med tanke på behandlingen. Vi kanske glömmer eller tänker att någon sak inte är viktig för behandlingen.

Inom hälso- och sjukvården utnyttjas informationen endast för att kunna ge säker vård.

Jag önskar att vi kunde lita på systemen och våra vårdparter så mycket att vi låter specialisterna bestämma vilken information som är av vikt för vår vård. Varje anställd inom hälso- och sjukvården binds av en i lagen fastställs tystnadsplikt. En anställd får hantera endast sådan känslig information om patienten som hänför sig till arbetsuppgiften och får inte berätta den vidare till utomstående. Tystnadsplikten fortsätter även efter att arbetsuppgiften har upphört. För att kunna förverkliga säker vård behöver de anställda inom hälso- och sjukvården information om våra sjukdomar och de läkemedel som vi använder. Inte heller i fråga om vården lever vi i en perfekt värld, men hur kan vården förverkligas på bästa möjliga sätt, om vi inte ens ger den en möjlighet?

Även om dina uppgifter är tillgängliga för vårdparterna på webben ska du komma ihåg att upprätthålla en läkemedelsförteckning i vilken du också antecknar alla egenvårdsläkemedel och kosttillskott som du använder. Ibland kan även små detaljer innebära viktig information för planering av vården!