Järjestäjille pääsivu

Kom med och ordna Läkemedelsdagen år 2020!

  • Läkemedelsdagen är en riksomfattande gemensam temadag som ordnas varje år och är avsedd för såväl läkemedelsanvändare som hälso- och sjukvårdspersonal.
  • Temat för nästa Läkemedelsdag är rationell läkemedelsbehandling. Dagen arrangeras 12.3.2020.
  • Fimea samordnar arrangemangen under dagen tillsammans med en riksomfattande planeringsgrupp. För det egentliga arrangemanget ansvarar lokala aktörer runt om i Finland.

Genomför en egen Läkemedelsdag i er lokala gemenskap. Det är önskvärt att temadagen genomförs av särskilt hälsocentraler, patientorganisationer, hälsovårdsläroanstalter och apotek. Ett lokalt evenemang kan vara avsett för läkemedelsanvändare, studerande inom området eller hälso-och sjukvårdspersonal.

Målet är att

  • uppmuntra användare att aktivt ställa frågor om och diskutera sin läkemedelsbehandling med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, främst om målen med läkemedelsbehandlingen.
  • aktivera läkemedelsanvändare att känna igen och följa upp de önskade effekterna av sina läkemedelsbehandlingar samt eventuella bi- eller samverkningar.
  • uppmuntra läkemedelsanvändare att upprätta en egen aktuell medicineringslista, i vilken antecknas såväl receptläkemedel som egenvårdsläkemedel, kosttillskott och vacciner.
  • uppmuntra social- och hälsovårdspersonal att se till att läkemedelsanvändare förstår målet med sin läkemedelsbehandling.
  • aktivera social- och hälsovårdspersonal att fråga av läkemedelsanvändare hur väl målen med läkemedelsbehandlingarna har uppnåtts samt att göra läkemedelslistan och dess betydelse känd för läkemedelsanvändarna.