Ilmoita tapahtumasi sv

Anmäl ditt evenemang för Läkemedelsdagen

Anmälningar av evenemang under Läkemedelsdagen börjar mottas måndagen den 7 januari 2020. Det är enkelt att anmäla ett evenemang:

  • Fyll i anmälningsblanketten. 
  • På Tack-sidan som öppnas efter att du lämnat in blanketten finns en kod. Med hjälp av koden kan du vid behov gå in och ändra på din anmälan.
  • Vi kontrollerar anmälan om evenemang och sätter in evenemanget i evenemangskalendern inom en vecka efter att anmälan lämnats in. Vi meddelar inte skilt om att anmälan godkänts.

 

Syftet med Läkemedelsdagen är att uppmuntra läkemedelsanvändare att diskutera om sin läkemedelsbehandling med yrkesutbildade personer. En anmälan om ett evenemang kan förkastas om innehållet i evenemanget inte motsvarar målet med Läkemedelsdagen. I anmälan om ett evenemang får inte finnas något som antyder om kostnader och tjänster eller produkter får inte marknadsföras. Om anmälan förkastas, kontaktas den som lämnat in den.

Anmälningsblankett för evenemang på läkemedelsdagen

Grundläggande information

*
*
*
*
Uppge exakt adress till anmälningssidan om en sådan existerar. Om anmälan ska göras på något annat sätt ska du nämna detta i beskrivningen av evenemanget.
*
*
*
*
*

Tidpunkt för evenemanget

*
*

Information om kontaktperson

*
*
*
*

Anmälarens uppgifter

*
*
*
*
Skriv svaret på räkneuppgiften i fältet nedan. Frågan ställs i syfte att förhindra skräppost
Mata in svaret på räkneuppgiften i siffror i fältet nedan. Avsikten med räkneuppgiften är att hindra maskinell skräppostning.