Materiaalit

Material för att ordna temadagen

Kom med och ordna ett evenemang under Läkemedelsdagen! På denna sida hittar du färdigt elektroniskt basmaterial för att ordna evenemang.

Hur ordnar jag ett evenemang? Gör så här! - bild på sociala medier.

Elektroniskt kampanjpaket 2020

Läkemedelsdagen -affisch
Det finns evenemangsaffischen i två storlekar A4 och A3.

Läkemedelslista och -kortet
Fyll i läkemedelslistan i A4-format tillsammans med kunden. Skriv sedan ut den och ge den åt kunden. Av det mindre läkemedelskortet finns en tryckbar version som kan användas om ni vill beställa egna tryck.

Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling -handbuken

Handboken Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling beskriver hur läkemedel ska användas korrekt och säkert för att läkemedelsbehandlingen ska lyckas. Den är avsedd för läkemedelsanvändarna. Du kan låta trycka handboken på egen bekostnad och dela ut den till exempel på ert evenemang på Läkemedelsdagen eller sprida e-handboken till exempel i sociala medier.

Färdiga uppdateringar för sociala media om Läkemedelsdagens centrala budskap

Färdiga Powerpoint-presentationer
De färdiga Powerpoint-presentationerna kan användas i sin helhet, som en del av din egen presentation eller kombineras med varandra. Den allmänna presentationen Vad är Läkemedelsdagen? kan du använda för att informera om Läkemedelsdagen för din personal eller på elektroniska infoskärmar.

  • Presentationen En aktuell läkemedelslista kan användas på ert evenemang, till exempel som föreläsningsmaterial.

Läkedemelslista video och diaserien

Video på Youtubehur dela videoklipp
Video (mp4)
Diaserien .pptx
Diaserien .ppsx

Logomaterialet ”Med på läkemedelsdagen”

Logomaterialet
Det är tillåtet att lägga logon för Läkemedelsdagen bredvid en annan logo. Logon kan användas till exempel i annonser, Power Point-presentationer, på broschyrer och motsvarande material, i tidningsartiklar som handlar om ett tema med anknytning till Läkemedelsdagen.