Materiaalit

Material för att ordna temadagen

Kom med och ordna ett evenemang under Läkemedelsdagen! På denna sida hittar du färdigt elektroniskt basmaterial för att ordna evenemang. Material för Läkemedelsdagen 2020 kommer att uppdateras i november 2019.

Elektroniskt kampanjpaket 2019

Läkemedelsdagen -affisch
Det finns tre olika evenemangsaffischer i två olika storlekar. Använd fast alla för att göra reklam för ditt evenemang!

Läkemedelslista och -kortet
Fyll i läkemedelslistan i A4-format tillsammans med kunden. Skriv sedan ut den och ge den åt kunden. Av det mindre läkemedelskortet finns en tryckbar version som kan användas om ni vill beställa egna tryck.

Färdiga uppdateringar för sociala media om Läkemedelsdagens centrala budskap

Nätbanner
Läkemedelsdagens nätbanner kan i god tid sättas in på din organisations webbplats för att informera om att Läkemedelsdagen närmar sig.

Presentationer
Vad ar Läkemedelsdagen och Användning av läkemedelslista

Läkedemelslista video och diaserien

Video på Youtubehur dela videoklipp
Video (mp4)
Diaserien .pptx
Diaserien .ppsx

Logomaterialet
Det är tillåtet att lägga logon för Läkemedelsdagen bredvid en annan logo. Logon kan användas till exempel i annonser, Power Point-presentationer, på broschyrer och motsvarande material, i tidningsartiklar som handlar om ett tema med anknytning till Läkemedelsdagen.