Vinkkejä järjestäjille

Tips för att ordna en egen Läkemedelsdag

  • Temadagen kan arrangeras av till exempel hälsocentraler, sjukhusavdelningar eller polikliniker, hälsovårdsläroanstalter eller apotek – helst i samarbete med varandra!
  • Genomför er egen temadag – det centrala målet är att främja rationell läkemedelsbehandling.
  • Det lönar sig att ordna lokala evenemang under vecka 11, även om den egentliga Läkemedelsdagen infaller torsdagen den 12 mars 2020.
  • Till temadagen hör inte marknadsföring av läkemedel eller tjänster.

Styrka genom samarbete

Ett av Läkemedelsdagens mål är att öka det lokala samarbetet på bästa möjliga sätt för läkemedelsanvändaren. Kläck idéer tillsammans med aktörerna i orten, såsom hälsostationerna, apoteken, patientorganisationerna och hälso- och sjukvårdsläroanstalter.

Genom samarbete ges evenemanget mer synlighet. Det lönar sig att utnyttja nätverk även i samband med marknadsföringen av evenemanget: hälsostationerna kan dela information om dagen på mottagningar och väntrum, apoteken når dagligen ett stort antal läkemedelsanvändare och patientorganisationerna har effektiva kommunikationskanaler till sina medlemmar.

Målgruppen är alla läkemedelsanvändare eller en viss patientgrupp

Målgrupp under Läkemedelsdagen är alla läkemedelsanvändare och deras anhöriga. Ett läkemedelsevenemang kan också rikta sig till en specifik patientgrupp. Personer som samtidigt tar flera olika läkemedel (bl.a. äldre och multisjuka) har särskild nytta av att ha en läkemedelslista.

Exempel på evenemang under Läkemedelsdagen

Endast kreativiteten sätter gränser när det gäller att ordna Läkemedelsdagen. Det viktiga är att dela information om dagens tema och att sporra läkemedelsanvändarna att själva ha koll på sin läkemedelsbehandling.

En temapunkt är ett lätt sätt att närma sig läkemedelsanvändarna. Det lönar sig att placera temapunkten där man lätt kan nå läkemedelsanvändare – till exempel på apoteket, på hälsovårdscentralens jour, i ett servicehus, på biblioteket eller ett köpcenter. I sin enklaste form kan man dela ut färdigt material om Läkemedelsdagen vid temapunkten. Vi rekommenderar dock att punkten bemannas med personal som vid behov kan hjälpa med att fylla i läkemedelslistan, berätta om Läkemedelsdagen och svara på frågor.

Om man vill kan man vid temapunkten även erbjuda hälso- och sjukvårdsrådgivning, till exempel blodtrycksmätning, PEF-mätning eller kontroll av medicineringens samverkan och biverkningar. Ifall man fyller i medicineringslistor vid temapunkten eller kontrollerar läkemedelsbehandlingar, lönar det sig att i marknadsföringen av det egna evenemanget uppmana läkemedelsanvändarna att ta med läkemedel och kosttillskott som de använder regelbundet eller vid behov. Det är bra att i förväg utreda om man vid temapunkten kan använda dator, internet eller patientdatasystemet.

Ett alternativ är att under Läkemedelsdagen ordna en föreläsning för läkemedelsanvändare och/eller hälso- och sjukvårdspersonal. Till talare kan man be till exempel en expert om ämnet att berätta varför en aktuell läkemedelslista är viktig, vilka utmaningar bristande eller oklar läkemedelsinformation orsakar i riktiga vårdsituationer. Patientorganisationer har erfarenhetsutbildare som kan föreläsa om sin egen sjukdom, utmaningar och framgångar i samband med sin läkemedelsbehandling – vikten av att i praktiken föra en aktuell läkemedelslista.

En lyckad marknadsföring garanterar en lyckad dag

Det lönar sig att planera marknadsföringen av evenemang under Läkemedelsdagen med omsorg och i god tid. Kreativitet är även bra i samband med marknadsföringen: hur når man läkemedelsanvändarna i ert ort på bästa möjliga sätt? Nedan några idéer till reklam:

  • Material som man själv tagit fram
  • Självproducerade material
  • Information till läkemedelsanvändare på de lokala apoteken, hälsostationerna och från patientorganisationerna
  • Anslagstavlor och tv-skärmar i närområdet, på hälsostationer och apotek
  • Lokaltidningar och -radio

 

Det lönar sig att kontakta lokala medier i god tid före den egentliga temadagen.